Моля, попълнете формуляра по-долу, за издаване на входящ номер: RMA

  Име

  Фамилия

  Имейл

  Телефон

  Поръчка No

  Дата на поръчката

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ПРИЧИНА ЗА ВРЪЩАНЕ

  Име на продукта

  Код на продукта

  Количество

  Причина за връщане

  Продуктът е отварян

  Повреден или други