Предлаганите на сайта продукти имат 2 години търговска гаранция за физически лица от датата на закупуването им. Тя покрива всички заводски дефекти и дефекти на материала.

В рамките на 14 дни от доставката, гаранцията покрива също транспортни дефекти и непълна комплектация/липсващи части. Според конкретния случай, на клиента може да бъде предложено едно от следните решения: доставка на резервни части, ремонт, замяна, частично възстановяване на сума, пълно възстановяване на платената сума.

Поддръжка и съхранение на закупените артикули:

Моля спазвайте инструкциите за експлоатация, приложени към всеки артикул.

Артикулите от категории “Тенти, сенници и ветробрани”, “Шатри и палатки” и “Парници и оранжерии”, които не са предназначени за бурни ветрове и снеговалеж, да бъдат пробирани при опасност от подобни условия.

Артикулите от категория “Бараки и навеси” и други външни постройки, почиствайте покривите им от сняг, за да избегнете увреждане на конструкцията.

 

Гаранционните условия изключват дефекти, причинени поради:

– неправилен монтаж или неоторизиран ремонт

– влияния на околната среда и природни бедствия (включително но не само: изместване на земна маса, бури и вятър, виелици и снеговалеж, влага, порой, горещина, градушка, наводнения,земетресения,  и др.)

– неспазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка

– механични повреди (напр. натиск, удар, падане)

– нормално износване и стареене на материала.

За юридически лица се прилагат разпоредбите на ЗЗД.